קרן השתלמות

קרן השתלמות הינה תוכנית חסכון הנחסכת במשותף על-ידי המעסיק והעובד, תוך ניצול הטבות המס המקסימאליות.הצטרפות לקרן ההשתלמות היא הטבה גדולה בתנאי ההעסקה. במתכונת זו החברה בה אתם עובדים מפרישה לקרן ההשתלמות שלכם עד 7.5% משכרכם, כאשר חלק העובד לא עולה על 2.5% מהשכר. יחס ההפקדות עובד-מעביד הינו 3:1. ההפקדות של המעסיק מהוות תוספת פטורה ממס לשכר עד לגובה תקרת ההכנסה הנקבעת על ידי רשויות המס. התקרה החודשית עומדת כיום על 15,712ש"ח והיא מתעדכנת מעת לעת.

לאחר שלוש שנות חיסכון בלבד, ניתן יהיה להשתמש בכספים שהצטברו בקרן למטרות השתלמות, ולאחר שש שנים, ניתן לעשות שימוש בכספים שהצטברו לכל מטרה.במקרים בהם חל שינוי בסטטוס החיסכון, כגון החלפת מקום עבודה, או שינוי סטטוס משכיר לעצמאי או מעצמאי לשכיר -לא קיימת פגיעה בזכויות הוותק בקרן ההשתלמות. זכויות הוותק שנצברו בקרן הקודמת תשמרנה במלואן בקרן החדשה, גם אם לא העברתם את הכספים שהצטברו. כלומר, הקרן הותיקה ביותר שלכם (שלא בוצעו בה משיכות) היא זו אשר קובעת את זכויות הוותק בשאר הקרנות.

בתום שלוש שנות חיסכון רצופות ניתן למשוך כספים לצורך השתלמות. בתום 6 שנות חיסכון, ניתן למשוך כספים לכל מטרה. עובד שלא השתמש בחסכונותיו, יוכל להפקיד הפקדות נוספות לחשבון זה, זאת כאשר הוותק המקורי נשמר וחשבונו עומד חופשי ונזיל לרשותו בכל עת.

עובד שפרש לגמלאות (67 גבר, 64 אישה) רשאי למשוך את היתרה שנצברה לזכותו כבר מתום שלוש שנות חברות בקרן- לכל מטרה וללא תשלום מס. ההפקדות שיועברו לאחר משיכת כספים, ייצברו ותק מחודש.

במקרה שעובד משך כספים מהקרן שלא בהתאם לתנאים שצוינו לעיל, יחויב העובד במס על חלק המעביד ועל הרווחים שצבר עד ליום המשיכה, בשיעור של 50%.

השאירו עכשיו פרטים ונחזור אליכם!

קרן השתלמות

השאירו עכשיו פרטים ונחזור אליכם!
קרן השתלמות

היי! לפני שאתה עוזב..

השאר לנו פרטים ונבדוק את תיק הביטוח שלך בחינם!

דילוג לתוכן