קרן פנסיה

קרן פנסיה

אפיק פנסיוני המייעד את כספי החסכון הצבורים לקבלת גמלא חודשית החל מגיל פרישה.
קרן הפנסיה היא תכנית ביטוח הדדית הנשענת על תקנון הניתן לשינוי.
קרנות הפנסיה מתחלקות לשתי קבוצות– קרנות פנסיה וותיקות, אשר מ- 1995 לא ניתן להצטרף אליהן, והזכויות בהן נקבעו במסגרת הרפורמה להבראת קרנות פנסיה (תקנון אחיד), וקרנות פנסיה חדשות , הפועלות במתכונת של איזון אקטוארי ואמורות לעדכן את הזכויות בעתיד על-פי השינויים בתוחלת החיים.


מה מבטיחה קרן פנסיה מקיפה חדשה?

הקצבאות מחושבות על פי השכר המבוטח בהתאם למסלול שאותו בחר/ה העמית/ה ובהתאם לתקנון הקרן.


קצבת זקנה

בקרנות החדשות, קרן הפנסיה מבטיחה לעמית/ה בהגיעם לגיל פרישה (או על פי התקנון) קיצבת זיקנה לכל ימי חייהם.
הקצבה מחושבת על פי  החסכון הנצבר בקרן מחולק במקדם הקיצבה הנקבע על פי תקנון הקרן.
החסכון הנצבר כולל את הכספים שהופקדו לחשבון העמית בניכוי הוצאות ודמי ניהול בצירוף רווחים.


קצבת שארים


קרן הפנסיה מבטיחה קיצבת שארים לשאריו של העמית .במקרה פטירתו קיצבת השארים תשולם בהתאם למסלול שבחר העמית, גיל ההצטרפות ובהתאם לתקנון הקרן.


 
קיצבת נכות


קרן הפנסיה מבטיחה קצבת נכות במקרה של אובדן כושר עבודה עקב מחלה או תאונה.
קיצבת הנכות משולמת על פי המסלול שבחר העמית ועל פי תקנון הקרן.

השאירו פרטים לתוכנית פנסיה מותאמת בשבילכם!

קרן פנסיה

השאירו פרטים לתוכנית פנסיה מותאמת בשבילכם!

היי! לפני שאתה עוזב..

השאר לנו פרטים ונבדוק את תיק הביטוח שלך בחינם!

דילוג לתוכן